top of page

Jewelry Design

technische tekening.jpg
werktekening.jpg
Europese projectie.jpg
isometrische tekening.jpg

Inleiding tot technisch tekenen.

 

 

 

Het doel van technisch tekenen is een voorstelling te maken die ruimtelijk inzicht verschaft in de vorm van een voorwerp.

 

Omdat bij het ontwerpen en vervaardigen van juwelen meerdere partijen, met verschillende technische achtergrond, moeten samenwerken (ontwerper, goudsmid, zetter, klant, ...), is het belangrijk een duidelijke voorstelling te creëren die elke vorm van interpretatie overbodig maakt.

 

Om hiervoor te zorgen zijn er verschillende voorstellingsvormen mogelijk.  De meest optimale manier is ongetwijfeld een ruimtelijke 3D voorstelling van het voorwerp, waarbij alle onderdelen en materialen duidelijk worden afgebeeld.  Om dit op een manuele manier te kunnen tekenen moeten we eerst een degelijke voorbereiding maken en over de nodige technische vaardigheden beschikken.

Het doel van deze cursus, in combinatie met de weergave technieken, is dan ook een basis te leggen voor de nodige technische kennis en vaardigheden.

 

Laat het wel duidelijk zijn dat het vlot kunnen tekenen van juwelen in een ruimtelijke weergave iets is dat afhankelijk is van een goed onderhouden routine.  Het is dan ook niet vanzelfsprekend om een juweel op een snelle, vlotte en artistieke manier op papier te zetten.  Hiervoor is een intensieve en doelmatige training  nodig, die, afhankelijk van individuele vorderingen, toch wel enkele jaren zal duren.

Het mag echter wel gesteld worden dat deze tekenkundige vaardigheid onmisbaar is voor de professionele juweelontwerper/goudsmid.

 

 

L. Van den Broeck

 

 

 

 

Werktekening

 

         

 

Omschrijving:

Werktekeningen geven informatie over de manier waarop je iets moet maken. Vaak staan er maatlijnen en maten bij. Heb je een werktekening van een voorwerp, de juiste materialen en het juiste gereedschappen dan kun je het voorwerp maken.

Kenmerken:

Op een werktekening zie je hoe je iets moet maken. Er staan maatlijnen en maten op.

 

Eigenschappen:

Op basis van een werktekening kun je het product maken.

Verwante begrippen:

technische tekening, ontwerpen, opengewerkte tekening, maatlijnen, maten, product

 

Niet te verwarren met:

striptekening, schets, natuurgetrouwe tekening, opengewerkte tekening, realistische tekening

 

 

 Technische weergave   

 

         

 

Omschrijving:

Een technische weergave is een tekening van een voorwerp in een plat vlak. De ruimtelijke vorm van het voorwerp wordt getekend in het platte vlak. Er zijn verschillende technische weergaven mogelijk.  Bij iedere manier kijk je anders tegen het voorwerp aan.

Kenmerken:

Bij een technische weergave is een ruimtelijk voorwerp in een plat vlak getekend.

 

Eigenschappen:

In een technische weergave worden niet alle kanten van het voorwerp getekend. In één tekening zijn dus nooit alle kanten van een voorwerp te zien. Om alle kanten van het voorwerp te zien zijn meerdere tekeningen nodig. De soort weergave bepaald wat van het voorwerp te zien is in de tekening

 

Verwante begrippen:

Ontwerp, Voorwerp, Isometrisch perspectief, Projectie, Isometrisch papier

 

Niet te verwarren met:

Technische beschrijving

 

 

 Europese projectie   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omschrijving:

Bij een Europese projectie kijk je recht tegen één kant van een voorwerp aan. Je ziet dan een aanzicht. Om duidelijk te maken hoe het voorwerp eruit ziet als je vanuit een andere hoek kijkt, worden bij een Europese projectie meestal drie aanzichten getekend. Dat zijn het vooraanzicht, het zijaanzicht en het bovenaanzicht.

 

 

 

 

Kenmerken:

Je kijkt recht tegen één kant van een voorwerp aan. Meestal zijn er drie aanzichten getekend: het vooraanzicht, het zijaanzicht en het bovenaanzicht.

 

Eigenschappen:

Om een Europese projectie te tekenen kijk je recht tegen één kant van het voorwerp aan. Dat is het aanzicht. Om te laten zien hoe een voorwerp eruit ziet moeten minstens drie aanzichten getekend worden.

 

Verwante begrippen:

Technische tekening, isometrische projectie, aanzicht, vooraanzicht, zijaanzicht, bovenaanzicht, Voorwerp, Ontwerp

 

Niet te verwarren met:

Schets, Isometrische projectie, Werktekening, Striptekening

 

 

 Isometrisch perspectief

         

 

Omschrijving:

Bij een isometrisch perspectief is een ruimtelijk voorwerp in een plat vlak getekend. Je kijkt schuin tegen drie kanten van het voorwerp aan. Deze drie kanten zijn: de voorkant, een zijkant en de bovenkant. De voorkant zit meestal links op de tekening. Bij een isometrisch perspectief teken je alle verticale lijnen recht omhoog. Alle horizontale lijnen teken je onder een hoek van 30°.

Kenmerken:

Bij een isometrisch perspectief is een ruimtelijk voorwerp in een plat vlak getekend. Je kijkt schuin tegen drie kanten van het voorwerp aan.

 

Eigenschappen:

Bij een isometrisch perspectief zie je de voorkant, de zijkant en de bovenkant van het voorwerp. De voorkant van het getekende voorwerp zit meestal links op de tekening, afhankelijk van de compositie. Alle verticale lijnen zijn recht omhoog getekend. Alle horizontale zijn onder een hoek van 30° getekend.

 

Verwante begrippen:

Projectie,  Europese projectie, Technische tekening, ontwerp, aanzichten.

 

Niet te verwarren met:

Dimetrische projectie, werktekening, schets, natuurgetrouwe tekening

bottom of page
Cookie-instellingen