top of page
logo TNA-JUD.jpg

Jewelry History

overzichtsfoto.jpg
binnenin 3.png
binnenin 2.png
binnenin handboek.jpg

Inleiding cursus Juweelgeschiedenis.

front naar.jpg

Deze pagina's zijn toegankelijk voor cursisten van de cursus Juweelgeschiedenis.

Misschien werd in de oudste tijden een van onze verre voorouders betoverd door een steentje dat schitterde in de bedding van een beek, dat glinsterde als een miniatuurzon.
De etymologie lijkt deze theorie te bevestigen: in het Sanskriet, de brontaal van alle Indo-Europese talen, betekent het woord bari zowel goud als zon.

Veel later ontdekte men dat dit ogenschijnlijk harde metaal door verhitting kneedbaar werd. Het kon worden bewerkt tot een grote verscheidenheid aan vormen, net als dat ander metaal, zilver, dat niet op de zon, maar op de maan leek.

Vuur en de toenmalige hamers waren het gereedschap van de eerste edelsmeden.

De geschiedenis van de edelsmeedkunst (waarschijnlijk de oudste kunstvorm) hangt samen met de opeenvolgende religies, de opkomst en val van aardse rijken, dynastieën en beschavingen.
In de oudheid moet er, vergeleken met nu, relatief veel goud beschikbaar geweest zijn. Dit wordt aangetoond door archeologische vondsten die suggereren dat de edelsmeedkunst al wijdverbreid en zeer verfijnd was toen de eerste grote beschavingen ontstonden in de geïrrigeerde gebieden van Mesopotamië en Egypte, de Perzische hoogvlakte en de eilanden rond het grote Kreta.

bottom of page
Cookie-instellingen